My favourite pet

Elever på småskoletrinnet skriver engelske tekster om kjæledyr.

Elever må få erfaring med å skrive ulike sammenhengende tekster i engelsk på småskoletrinnet. Denne ressursen bruker skriving som et redskap for språkinnlæring, og målet med skriveoppgaven er at elevene skal skrive en tekst om sitt favorittkjæledyr. Dette opplegget er laget med bakgrunn i en ressurs fra fremmedspråksenteret sine sider, og viser ulike aktiviteter knyttet til arbeid med engelske tekster. 

Elevene må få hjelp til å tilegne seg et relevant vokabular og til å lære begreper og uttrykk knyttet opp mot emnet de skal skrive om.  For at elevene skal aktivisere og utvide bakgrunnskunnkapen sin om emnet, er det viktig at læreren legger til rette for ulike typer aktiviteter der det jobbes med engelske begreper og uttrykk knyttet til temaet kjæledyr. Som utgangspunkt kan ulike tekster brukes. Forslag til modelltekster kan være My pet av Bill Graham, My book of pets av Emma Goldawk eller What pet should i get av DR Seuss.  Snakk om teksten, se på illustrasjoner og still spørsmål som skaper diskusjoner og refleksjoner. En sentral del av undervisningsopplegget er dialogen mellom elev og lærer, og mellom elevene. Dialogen er en viktig kilde til å øke elevens språkferdigheter. Gjennom hele prosessen er det fokus på ordlæring og hvordan illustrasjoner brukes som støtte til å lære nye engelske ord.

Rammer for skriving handler blant annet om å gi elevene skriverammer. I dette skriveprosjektet består skriverammene av startsetninger som vil hjelpe elevene i prosessen med å skrive en tekst. Startsetninger er konkrete støttestillas som elevene kan bruke for å komme i gang med skrivingen, og som kan hjelpe elevene med å strukturere teksten. 

Eksempel på startsetninger:

• My pet is called...
• My pet is a... (cat/dog etc)
• My pet is …old.
• My pet is …
• My pet likes to ...

Link til skriveramme

Ikke alle elever har behov for skriverammer, men vil skrive tekster etter eget mønster. 
Eksempeltekst:

My favourite pet is a horse. 
His name is Tommy.
He is brown and white.
My horse like to walk.
He is nice. 
I love my horse. 

Den ferdige teksten kan presenteres på mange måter. Her er et eksempel på ei morsom bok. Boka er brettet av et A3 ark, der små ark med tekst puttes inn i de brettede lommene. 
Mål på ark som puttes inn i lommene: h 12cm, b 8,5 cm.

 

Link til undervisningsopplegg om skriving i engelsk på mellomtrinnet.

 


 

Til toppen