Å forberede barn på overgangen fra barnehage til skole

I denne ressursen synliggjør Planetringen barnehage i Malvik og Hagaløkka skole i Asker to ulike innfallsvinkler til å skape en god overgang fra barnehage til skole.

I Kunnskapsdepartementets høringsnotat om lovendring (KD, 22. juni 2017) foreslås en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere om å samarbeide for å skape kontinuitet for barna i overgangen fra barnehage til skole. Denne overgangen kan oppleves som en stor omveltning for barn. Når barnehagen forbereder barna og skolen bygger på kjente arbeidsmåter og barnas egne erfaringer og kunnskaper om språk, lesing og skriving, vil dette være med på å skape trygghet og oversikt for dem. For å kunne skape kontinuitet for barna er det viktig at både barnehage og skole gjør seg kjent med hvor barnet kommer fra og hvor det skal.

På barnehagesiden finnes det mange gode måter å organisere arbeidet med å forberede femåringene på overgangen det siste året i barnehagen. På Planetringen barnehage i Malvik kommune har de valgt å samle alle femåringene i en egen avdeling - Ugletårnet. Her har barnas erfaringer, opplevelser og initiativ stor innflytelse på det pedagogiske innholdet. I tillegg er det fysiske miljøet tilrettelagt med et variert utvalg av materialer som gir støtte i arbeidet med språk, lesing og skriving for alle barna.

 

Også på skolesiden finnes det flere gode måter å arbeide med overgangen og skolestarterne. På Hagaløkka skole i Asker kommune har de en egen skoleklubb der barna som skal starte på skolen, får mulighet til å besøke skolen og SFO flere ganger sammen med foreldrene. Her får de møte både lærere og SFO-ansatte som skal ta imot dem første skoledag. I skoleklubben får barna også prøve seg på aktiviteter, oppgaver, leker og sanger som skolen bruker i undervisningen.

 


Disse filmene er hentet fra kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole i Språkløyper
Filmene finner dere her: 

Til toppen