Bokstavjakt ute i naturen

Fokus på språk må gjennomsyre alle barnehagens aktiviteter

Å finne inspirasjon ute

Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen. Barna lærer og tar i bruk det de erfarer gjennom leken. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling (Rammeplanen, 2017, s. 20).  Det å gjøre barna oppmerksomme på ting de ser rundt seg når de er ute er viktig. Med engasjerte voksne og voksne som ser muligheter til å finne på morsomme ting sammen barna ute, får vi en flott læringsarena for språkaktiviteter. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet.

    

I skogen kan man skrive bokstaver eller ord med kongler, kvister eller steiner. Å skrive med pinne eller fingeren i sanda er også gøy. Med oppmerksomme voksne som fanger opp barnas initiativ kan det bli små øyeblikk som er gull verdt for barn som er i ferd med å oppdage skriftspråket.

        

Mye av virksomheten til barnehagen foregår ute

Å gjøre barna oppmerksomme på ting de ser rundt seg når de er ute er viktig. Barnehagen skal være med på å skape helhetlige opplevelser og læringsarenaer for barna, og legge til rette for at barna får muligheten til å utvikle seg ut i fra sine forutsetninger på best mulig måte.I følge rammeplanen skal personalet legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. De skal også gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd (s. 53).  Dette krever at de voksne inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen, og motiverer og stimulerer barna til å ta i bruk alle sanser når de ferdes ute og i nærmiljøet.

   

Barn er samlere

Barn elsker å samle på ting de finner ute på tur. Det kan være skjell, steiner, kongler eller kvister. Det å ta seg tid til å gjøre noe med det barna finner, er også med på å vise barna verdien av det vi finner ute i naturen samtidig som det kan motivere og inspirere barna til å uttrykke seg gjennom ulike teksthendelser. Kanskje kan det bli en fin tekstskaping sammen barna? Eller det kan bli noen flotte malerier, tegninger eller tekster? Det er gøy å lage egne eventyrfigurer, og kanskje dikte nye eventyr og fortellinger med alt det spennende som man kan finne på tur. Det gjelder å følge godt med og se det barna ser, ta deres observasjoner og refleksjoner på alvor.

 

Har man vært så heldig å se eller høre en ugle på tur, er det gøy å forske litt på ugler. Finne fine bilder av ugler og prøve å tegne sin egen ugle etterpå, og kanskje kan man skrive litt også…

 

Å leke med bokstaver og ord

Det å bearbeide opplevelser som man gjør sammen med barna ute i naturen er en viktig del av lærings- og forståelsesprosessen for barna. Anerkjennelse og publisering av barnas uttrykk er med på å inspirere barna til å gå på jakt etter bokstavskatter og andre spennende ting neste gang de er på tur. Det er fint å lage seg egne kasser, kroker eller rom hvor man systematiserer slike skatter i barnehagen. Der barna kan leke, fabulere og undre seg når de tar i bruk disse materialene. Tenk å skrive navnet sitt eller bokstaven sin med fine blåskjell, eller å konstruere små ord med pinner, steiner eller kongler som man selv har plukket. Ifølge rammeplanen skal personalet invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (s. 48).

Se også Naturfagsenterets barnehageside; Forskerfrø.no. 

Her finner dere mer om det å gå på bokstavjakt ute med barna.

Til toppen